Předpisy pro spotřebitele

Poznámky pro spotřebitele

Ochrana spotřebitele je na webových stránkách https://www.winieta-online.pl velmi důležitá. Proto bychom v tomto dokumentu rádi abychom vám poskytli vyčerpávající informace, než uzavřete smlouvu nebo vaše smluvní prohlášení. Tento dokument můžete uložit trvale nebo jej kdykoli vytisknout. Následující informace nepředstavují smluvní podmínky. Podmínky smlouvy jsou uvedeny výhradně ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1. Název dodavatele / společnosti a kontaktní údaje

sysrezerwacyjne.pl sp.z o.o.
ul. Kalinowaj 1A, 43-309 BIELSKO-BIAŁA, POLSKO

KRS: 0000734517
REGON: 380404527
NIP: 5472202848


Telefon: +48 33 813 90 00
E-mail: customer@winieta-online.pl
Web: www.winieta-online.pl

2. Základní vlastnosti služeb
Předmětem smlouvy je vyhotovení a registrace registrační značky vozidla do systému elektronického výběru mýtného. Zhotovitel zejména prostřednictvím webových stránek připraví registraci SPZ vozidla objednatele jako nezávislého poskytovatele služeb.

3. Celková cena služby zahrnuje všechny daně a poplatky
Cena za požadovanou službu zahrnuje oficiální cenu dálniční známky spolu s naším servisním poplatkem; celkovou cenu si můžete prohlédnout v přehledu, který zobrazujeme v posledním kroku objednávkového procesu na našem webu.

4. Smluvní podmínky a období služby
Pokud o to výslovně požádáte, bude registrace SPZ vašeho vozidla provedena po uzavření smlouvy. Registrace je obvykle dokončena přibližně za 15 minut.

5. Proces objednávky
Služby si můžete vybrat na www.winieta-online.pl a objednat si je přímo z webu. Po výběru služby nám můžete poskytnout informace, které potřebujeme pro řádné poskytování naší služby. Poskytnutím těchto informací se shromáždí informace o službě. Kliknutím na „Pokračovat k náhledu“ budou vyžadovány další informace potřebné k uzavření smlouvy a získání souhlasu. Zobrazí se přehled vybraných služeb a zadané údaje. Toto lze znovu změnit. Teprve kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“ podáte závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Proces lze kdykoli přerušit zavřením okna prohlížeče. Jakmile bude vaše objednávka odeslána, obdržíte automatický e-mail potvrzující přijetí vaší objednávky. To neznamená přijetí smlouvy ze strany dodavatele. Smluvní vztah nabývá účinnosti až obdržením „potvrzení o registraci“. Obdržíte je e-mailem. Smluvní vztah vstoupí v platnost nejpozději s uskutečněním služby.

6. Zásady zrušení
(1.) Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupení. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás:
sysrezerwacyjne.pl sp.z o.o. Kalinowa 1A, 43-309 BIELSKO-BIALA, POLSKO Telefon: +48 33 813 90 00, E-mail: customer@winieta-online.pl webové stránky: www .winieta-online.pl jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete své oznámení o rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

(2.) Důsledky odstoupení od smlouvy:
Pokud odstoupíte od smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů, které vzniknou, když jste si zvolili jiný druh dodání, než jsou naše nejlevnější možnosti standardního dodání, a to ihned a nejpozději než čtrnáct dnů po dni, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. K vrácení těchto částek použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě nebudeme tato platba vám bude účtována Pokud jste požádali, aby služby byly zahájeny během lhůty pro zrušení, musíte nám zaplatit příslušnou částku, která odpovídá podílu již provedených služeb v době, kdy nás informujete o svém rozhodnutí uplatnit své právo na zrušení s ohledem na tuto smlouvu ve srovnání s celkovým rozsahem služeb, které mají být provedeny v souladu s č. s touto dohodou.

(3.) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej zpět na adresu:
sysrezerwacyjne.pl sp.z o.o. ul. Kalinowa 1A, 43-309 BIELSKO-BIALA, POLSKO Tel.: +48 33 813 90 00,
E-mail: customer@winieta-online.pl www.winieta-online.pl

Já / My (*) tímto odstupuji od uzavřené smlouvy o nákupu následujících služeb

Poskytování následující služby (*)

Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Upozornění týkající se předčasného ukončení vašeho práva na zrušení:
Právo na odstoupení od smlouvy zaniká také se smlouvou o poskytování služeb, pokud jsme plně provedli služby a začali službu poskytovat poté, co jste k tomu výslovně dali souhlas a zároveň potvrďte, že si uvědomujete, že ztrácíte právo na zrušení po úplném splnění smlouvy.

7. Ukládání smluvních údajů
Vaše smluvní údaje uchováváme a smluvní dokumenty vám zasíláme e-mailem.

8. Jazyk smlouvy
Jazykem smlouvy je pouze polština, angličtina, němčina.

9. Mimosoudní řešení sporů
Nebudeme se účastnit procesu řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem. Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů však uvádí, že bychom vás přesto měli odkázat na příslušný spotřebitelský výbor:

Evropské spotřebitelské centrum
Konferenční centrum UOKiK, str. 1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Varšava
Tel.: 22 55 60 600
Spotřebitelské dotazy: ECCNET-PL@ec.europa.eu
E-mail: info@konsument.gov.pl

Informace o online řešení sporů podle čl. 14 sec. 1 Postup řešení sporů online:
Evropská komise poskytuje platformu pro online mimosoudní řešení sporů (platforma OS), která je dostupná na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu naleznete v našem právním upozornění. Nejsme povinni ani připraveni účastnit se postupu řešení sporů.